26 - 27 haziran Kent Hareketleri Forumu Hk.

 

DEĞERLİ ARKADAŞLAR sizlere önümüzdeki hafta sonu İstanbul Mimarlar Odasında gerçekleştireceğimiz Kent Hareketleri Forumu' nun çağrı metnini gönderiyorum. 26 - 27 Haziran da yapılacak bu forumu düzenleyen kurumlardan bazıları : DAYANIŞMACI ATÖLYE SULUKULE PLATFORMU İMECE TOPLUMUN ŞEHİRCİLİK HAREKETİ KONUT HAKKI KOORDİNASYONU FENER-BALAT-AYVANSARAY DERNEĞİ / FEBAYDER SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ AYAZMA MAĞDURLARI... Forumu ideolojik-teorik çıkarsamalardan çok pratik sürecin örgütlenmesinde önümüzdeki engellerin aşılmasında neler yapılabilir ?
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere parçalı ve birbirine değmeyen mücadele deneyimlerini nasıl ortaklaştırabiliriz ?
Her gurubun, çevrenin, örgütlenme formuna saygı duyarak, ama ortak bir mücadele zorunluluğu kendini dayatırken, hiçbirimizin bu süreci
topyekün saramadığı da ortadayken böyle bir tartışma formunu anlamlı, zorunlu ve acil görüyoruz. Metinde de bahsettiğimiz gibi bugüne kadar bir çok forum, çalıştay, seminer yapıldı.. Bu forumun farkı akademik, kuramsal, ideolojik tartışmalardan ziyade ortak mücadele stratejilerinin potansiyellerini açığa çıkarmak.. Sizlerin bu mevzuya ilişkin görüşleri, katkıları, eleştirileri bizleri geliştireceğine, ufkumuzu açacağına inanıyoruz.
SİZLERİ BU FORUMA BEKLİYORUZ, DOSTLUKLA, DAYANIŞMAYLA...

Kent Hareketleri Forumuna Doğru

Bizler, neo-liberalizmin kent mekânına ve yaşam alanlarına saldırısına karşı farklı mecralarda mücadele eden kent hareketleri, mahalle dernekleri, meslek odaları, sivil toplum temsilcileri ve aktivistler olarak 26–27 Haziran tarihlerinde İstanbul’ da bir “Kent Hareketleri Forumu” düzenlemeyi hedeflemekteyiz.

Kentsel dönüşüm projeleri ve kent mekânını metalaştıran uygulamalar ile mahallelerimizi ve yaşam alanlarımızı yok eden, kamusal alanlarımızı, okullarımızı, hastanelerimizi, yeşil alanlarımızı, kıyılarımızı, hatta sinemalarımızı elimizden alarak kent yoksullarını ve emekçi kesimleri kentin dışına sürmeye çalışan, daha fazla kar uğruna kenti bozan, yıkan ve çirkinleştirenlere karşı bir araya gelerek kentimize sahip çıkıyoruz.

Yaşam alanlarımızı savunmak, gündelik hayat deneyimlerimizle olgunlaştırdığımız ve sahip çıktığımız kamusal alanlara yapılan hukuk dışı müdahalelere karşı durmak için şu zamana dek birbirinden farklı ve her biri kendine özgü mücadele pratikleri geliştirdik. Ancak, farklı örgütlenme yapıları, farklı müzakere ya da müdahale biçimleriyle farklı mecralarda sermayenin saldırısını deşifre etme ve buna karşı koyma çabaları ortaya koyuyor olsa da, bu deneyimlerin saldırıları engellemekte yetersiz kaldığı ve mücadeleyi farklı biçimlerde yürüten yapıları ortaklaştıramadığı ortadadır.

Her kent hareketinin, her yerel direnişin özgünlüğüne ve örgütlenme biçimine saygı duyarak ama esas olarak ortak bir yol haritası belirleyebilmenin umuduyla maruz kaldığımız, kalacağımız saldırılara karşı daha etkin cevaplar verebilmenin olanaklarını, potansiyellerini masaya yatıracak bir forumu birlikte gerçekleştirebilmeyi amaçlıyoruz. Bu önemli buluşma ile mahalle derneklerinin, kent hareketlerinin ve mücadeleye katkı koyan her oluşumun deneyimlerini, birikimlerini masaya yatırarak nasıl birlikte hareket edebileceğimize dair yöntemleri belirlemeyi hedefliyoruz.

Bu konuyla ilgili odalar, üniversiteler ve siyasal kurumlar tarafından çok sayıda sempozyum, panel ve atölye çalışması yapıldı. Tüm bu çabaların değerli olduğuna şüphe yok. Ancak, bizim hedefimiz teorik saptamalar dışında daha çok pratikteki sorunları dert edinerek kentsel muhalefet hareketlerinin bir araya gelmesini sağlamaya yönelik süreci başlatmaktır.Hiçbirimiz hepimizden güçlü değiliz…

 

İstanbul Kent Hareketleri Forumu Düzenleme Komitesi

İletişim: kenthareketleri@gmail.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !