ÇAĞRI METNİ

Sevgili arkadaşlar…

Son yapılan Avrupa Sosyal Formu toplantında –ortak kaygılarımız- gerek yürüyüş, gerek hazırlık süreci, gerekse organizasyonları “Kent Hareketleri” açısından çok ciddi hazırlıksız yakalanma ve ciddi fırsatları, avantajları kaybetme riski taşımaktadır. 13 Mart  2010 tarihinde gerçekleştirilen ASF  yürüyüşü ve koordinasyon toplantısı bir kez daha “Kent Hareketlerinin” yeterli örgütlenme ile ASF sürecinde yerlerini alamadıklarını, çok önemli bir temsiliyet fırsatını kaçırmak üzere olduklarını göstermiştir.

 

 

Diğer taraftan son yıllarda gittikçe yoğunlaşan sadece yaşam alanlarımıza değil, top yekün irili ufaklı bütün kentlerimize yoğun operasyonlar ve saldırılar gücünü arttırarak devam etmekte lakin tüm şehirlerimizde buna rağmen çok samimi ve direngen hareketlerden, hiçbir şey yapamayan cılız mahalle derneklerine kadar çok geniş bir stratejik ortaklığı olan Odalarımıza, platformlarımıza kadar bir ortak kent muhalefeti, birleşik bir barınma ve kent hakkı platformu oluşturamadık…

 

Kent Hakkı Platformunun kısa vadede bir araya gelerek çalışması pek mümkün görünmese de uluslar arası toplantılarda bütün ayrı düşünmelerimizi, örgütlenme formlarımızı eşit tutarak ortak bir hat belirleyebiliriz.

Belki abartılı olarak değerlendirebilirsiniz ama ASF’ nin gittikçe kan kaybettiği, enerjisini bitirdiği ve geleceğinin tartışıldığı bir atmosferde gerçekleşecek Türkiye toplantısı “Kent Hareketleri” nin motivasyonu ve iddiaları ile ivme kazanabilir..

 

İşte kısaca yukarıda değindiğimiz sorunlara ilişkin iki gündemle bir araya gelmeye çalışıyoruz.

1- ASF ‘ ye nasıl katılacağız, İstanbul başta olmak üzere kentlerimize yapılan saldırıları uluslar arası hareketlerle nasıl ilişkilendirebiliriz, ortaklaştırabiliriz..

 

2- Bunları tartışırken kendi içimizdeki farklılıklara rağmen ortak bir mücadele hattı, bir birliktelik fırsatı yakalayabilir miyiz..

 

Aşağıda adlarını yazdığımız kurumları, inisiyatifleri, bireyleri güç vermeye, tartışmaya çağırıyoruz.

 

Şehir plancıları Odası,

Mimarlar Odası,

Dayanışmacı Atölye,

İmece-Toplumun Şehircilik Hareketi,

3. Köprüye Karşı Yaşam Platformu,

Sarıyer Mahalle Dernekleri Platformu,

HSGG-Kent Çalışma Gurubu, 

Sulukule Platformu,

Konut Hakkı Koordinasyonu,

Küçük Çekmece Dernekleri Platformu,

Febayder,

Anadolu Yakası Mahalle Dernekleri,

Tozkoparan,

Direnistanbul

Tarlabaşı

 

 

 

Bu listeye eklemeyi unuttuğumuz, katılmak isteyeceğini düşündüğünüz herkese açıktır.

 

Yer: Makine Mühendisleri Odası Beyoğlu 1. Kat / B sınıfı

Tarih : 20 Mart Cumartesi 18.00   

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !