Mahalle Dernekleri 28 aralık' da Toplandı...

28 aralık 2008 Pazar akşamı saat 19.00' da buluştuk. Toplantıya Sarıyer' den Maden Mah., Kazım Karabekir Mah, BOÇEV katıldı. Karanfilköy AK.DER, Küçükçekmece İç - Dış Kumsal, Gülensu Gülsuyu Mah. katıldı.
Gündem maddeleri aşağıdaki gibiydi.
1- İstanbul Mahalle Derneklerinin mücadele deneyimleri, kuruluş süreci, talepleri vb. üzerine bir dosyayı en geç Ocak ayının sonuna kadar bitirmeleri.
2 - Yeni bir yapılanma ihtiyacı, yürütmenin yenilenmesi üzerine..
3 - TMMOB İKK' nın Kent mücadelesi Barınma ve konut hakkı üzerine oluşturduğu çalışma gurubuna katılma ve destekleme.
4 - Fransa Paris' te No-vox ağının organize ettiği 8 ülkenin katılımı ile gerçekleşen toplantıya İMDP temsilcisinin de davet edilmesi ve gözlemleri üzerine idi...

SONUÇ ; Kitap projesinin en geç Şubat sonuna yetişebilmesi için Ocak ayı içinde mahallelerin yazılarını yetiştirmesi, 
TMMOB İKK' nın 2. toplantı çağrısı :
2 Ocak 2008 Cuma Günü 19.00'da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesinde- Barbaros Bulvarı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, Beşiktaş- yapılacaktır.  Katılım önemlidir...
İ M D P

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !